lördag 22 december 2012

Snart är det 2013 och dags för en ny UFOblogg

Jag håller på att fixa en ny UFOblogg.
Den kommer att finnas här: http://ufoblirfounder2013.blogspot.se
 
Helt nya regler och möjligheter:
 
1. Den som anmäler sig ska donera ett pris (50-100 kr +portokostnad).
 
2. Man kan välja att som tidigare försöka göra ett projekt färdigt varje månad.
 
3. Eller välja ett projekt per kvartal (alltså 4 st).
 
4. Man kan välja bägge alternativen men då krävs att man donerar 2 priser.
 
5. LUFO är mitt namn på ett projekt som dels har väntat länge och dels tar 
    lång tid att slutföra. När man anmäler sig till LUFO krävs att man deltar
    i minst ett av alt. 1 och 2. Här är vinsten en stickväska. Mer information om
    detta kommer senare.
 
6. Alla månads/kvartalsprojekt ska visas på bild som UFO senast den 7:e i varje
    ny månad/ varje nytt kvartal.
 
7. Alla månads/kvartalsprojekt ska visas på bild som FO senast den 3:dje i
    månaden efter.
 
8. Regel 6 och 7 gäller för att man ska få tävla om ett månadspris. Men inget
    hindrar att man gör klart sitt projekt senare.
 
9. Anmälan ska ske till siding 47 @ gmail . com (ta bort mellanrummen) senast
    den 10 januari 2013. Så snart som man bekräftat inbjudan kan man lägga
    upp sin UFObild.
    OBS! Glöm inte att meddela om ni vill tävla enligt månads/kvartals-
    eller i bägge kategorierna.
Lycka till!

Inga kommentarer: