Från UFO till FO

Totalt hittills: 164
Januari: 31 st. tom 31 jan.
Februari:23 st. tom 3 mars.
Mars: 24 st. tom 3 april
April: 15 tom 3 maj
Maj: 12 tom 3 juni
Juni: 11 tom 4 juli
Juli: 8 tom 3 aug.
Augusti: 8 tom 6 sept.
September: 4
Oktober:5